Pondělí 16/9/019

9:00 – 9:30

registrace

9:30 – 9:40

zahájení konference

9:40 – 9:50

úvodní slovo

Hana Třeštíková, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu

10:00 – 11:30

key note

Dani de Torres, ředitel španělské sítě interkulturních měst, poradce Rady Evropy v interkulturních otázkách a autor „Anti-Rumour“ strategie

Dani de Torres

lightning talks

Jak se komunikuje a integruje v evropských městech? Zahraniční hosté představí inspirativní projekty a strategie

Sue Lukes
MigrationWork CIC (Velká Británie)

Joanna Marcinkowska
Magistrát města Reykjavik (Island)

Michaela Pobudová
Mareena (Slovensko)

11:30 – 11:45

coffee break

11:45 – 12:45

panelová diskuze

Role politické reprezentace v integračním procesu

Jiří Dienstbier
senátor

Hynek Hanza
primátor města Teplice

Matěj Hollan
bývalý zastupitel města Brna

Jiří Knitl
zastupitel hl. m. Prahy

(moderuje Daniela Vrbová, redaktorka publicistiky, ČRo)

Daniela Vrbová
moderátorka

12:45 – 13:45

Oběd

13:45 – 14:30

key note II.

Tim Röhn, investigativní reportér, spolupracovník Die Welt, Der Spiegel, El Confidencial, New York Times aj.

Tim Röhn
investigativní reportér

14:40 – 16:15

Jak česká média zobrazují téma migrace?

Představení výsledků výzkumu Člověka v Tísni a Masarykovy Univerzity

fireside chat

Tradiční a #novámédia: polarizovaná nebo inkluzivní společnost?“

Eman Ghalebová
studentka a influencerka

Nasruddin Nizami
řecký novinářský projekt Solomon

Fatima Rahimi
Deník Referendum

Tim Röhn
investigativní reportér

(moderuje Adéla Jurečková, koordinátorka advokační a komunikační strategie v oblasti migrace, Člověk v Tísni)

Adéla Jurečková
moderátorka

16:15 – 16:30

coffee break

16:30 – 17:30

kulatý stůl

Mediální kampaně aneb jak se dělá PR integraci?

(moderuje Marie Heřmanová, odbornice na komunikaci, Sociologický ústav AV ČR)

Marie Heřmanová
moderátorka

17:30 – 18:00

zakončení prvního dne konference

18:00 – 21:00

networkingová party

Úterý 17/9/2019

WORKSHOP 1

Komunikační strategie pro města a organizace

Interaktivní workshop vedený Philem Woodem se zaměří na to, jakým způsobem přizpůsobit komunikační strategie a služby měst (městských částí, organizací) potřebám multikulturní populace. Začne s identifikací základních principů a dilemat v rámci komunikace témat jako jsou mobilita, migrace a diversita a ukáže příklady dobré praxe ze sítě interkulturních měst (Intercultural Cities network). Účastníci/ce workshopu budou mít možnost pracovat s vlastními specifickými zkušenostmi. Zaměří se na hledání praktických řešení a tvorbu akčních plánů v malých skupinách s důrazem na návrh takových opatření, které mohou uplatnit ve svých městech, městských částech nebo organizacích.

Phil Wood

Phil Wood je nezávislý spisovatel, výzkumník a aktivista v oblasti urbánního plánování a kultury, sám sebe označuje za „urbánního terapeuta“. Předtím, než v roce 1997 založil a vedl pilotní projekt Evropské komise „Creative Town Initiative“, působil ve Velké Británii v místní samosprávě. Od roku 2000 pracuje po celém světě – ve více než padesáti městech na pěti kontinentech – jako konzultant. Je expertním poradcem Rady Evropy a autorem metodologie programu interkulturních měst. Jeho knihu The Intercultural City: Planning for Diversity Advantage, kterou napsal společně s Charlesem Landrym, vydalo v roce 2008 nakladatelství Earthscan. Phil má titul MA v oblasti evropského kulturního plánování z De Montfort Universi

WORKSHOP 2

Můžu vůbec ještě něco říct nebo udělat? Interkulturní komunikační kompetence

Workshop „Můžu vůbec ještě něco říct nebo udělat?“ vychází ze stejnojmenného úspěšného tréninkového programu implementovaného v rámci Magistrátu města Reykjavík, úřadu zaměstnávajícího přes 8 000 lidí s nejrůznější životní zkušeností včetně lidí s migrantským původem, zdravotním postižení nebo příslušníky/ce LGBTQ komunity. Jak Joanna sama uvádí: „Někdy není jednoduché zacházet se všemi úplně stejně bez ohledu na to, jak moc se snažíme. Jak tedy prokazovat respekt v různorodé společnosti? Které vtipy jsou v pořádku? A co je to mikro-agrese? V rámci tohoto workshopu se zaměří na to, jak nám znalost lidských práv může pomoci komunikovat a cítit se komfortně ve skupině lidí s různorodou životní zkušenosti. Joanna bude dále mluvit o negativních důsledcích zobecňování a předsudků a poradí, jak iniciovat obdobný trénink na Vašem úřadě nebo ve Vaší organizaci.

Joanna Marcinkowska

Joanna Marcinkowska působí 7 let jako projektová manažerka a odbornice na imigraci v Oddělení lidských práv a demokracie Magistrátu města Reykjavík. Joanna má univerzitní titul v oblasti marketingu, projektového managementu, islandštiny a aplikovaných equality studies. Sama je na Islandu imigrantkou od roku 2004.

WORKSHOP 3

Jak reportovat o migraci a integraci?

Ve svém workshopu „Jak reportovat na téma migrace a integrace?“ se Tim Röhn podělí o své zkušenosti se získáváním informací z terénu na vnější hranici Evropské unie, stejně jako o svůj přístup k získávání senzitivních informací a jejich následném využití ve zpravodajství. Tim bude hovořit o obecných zásadách a výzvách spojených s jeho prací a ukáže konkrétní příklady reportování týkající se různých aspektů migrace. Součástí workshopu budou interaktivní cvičení.

Tim Röhn

Tim Röhn je německý reportér, který se věnuje tématům migrace, ozbrojeným konfliktům a kriminalitě po celém světě. Publikoval řadu článků a fotografií v německých novinách jako např. Der Spiegel a Welt i v dalších mezinárodních denících (New York Times, El Confidencial, Le Soir aj.).  Působí jako přednášející a vede semináře investigativního žurnalismu. Jeho první televizní dokument bude promítaný v Německu a ve Francii ke konci roku 2019.

Pozn. Tento workshop bude probíhat pouze v angličtině bez tlumočení do češtiny.

9:30 – 10:00

registrace

10:00 – 11:30

workshopy

(první část)

11:30 – 12:00

coffee break

12:00 – 13:00

workshopy

(druhá část)

13:00 – 13:15

zakončení konference