Komunikací k integraci

v Praze se uskuteční mezinárodní konference na téma integrace cizinců

Integrační centrum Praha (ICP) ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy pořádá 16. – 17. září 2019 mezinárodní konferenci Komunikací k integraci: mezinárodní perspektiva, lokální kontext. Akce se uskuteční v Centru architektury a městského plánování (CAMP) a jejím cílem je propojit tuzemské i zahraniční odborníky a odbornice z měst, neziskových organizací, médií i kreativních agentur, kteří se věnují tématu integrace cizinců/ek a komunikace. Konference vychází z Akčního plánu hl. m. Prahy a je součástí koncepce integrace cizinců/ek na území metropole

Konferenci zahájí Dani de Torres, ředitel španělské sítě interkulturních měst, poradce Rady Evropy v interkulturních otázkách a autor „Anti-Rumour“ strategie. “Koncepce, kterou Dani de Torres vyvinul, pomáhá v řadě evropských metropolí bojovat proti xenofobním fámám a může být zajímavou inspirací pro Prahu i další česká města,” vysvětluje Alen Kovačević, projektový manažer ICP.  Kromě zahraniční inspirace se konference zaměří i na lokální kontext. O svoje zkušenosti s integrací se podělí senátor Jiří Dienstbier, primátor města Teplice Hynek Hanza a další hosté. “Jedním z velkých témat v oblasti integrace je otázka vlivu médií a mediálních kampaní na polarizaci společnosti. Proto jsem na konferenci pozvali kreativní agentury i zástupce tradičních a nových médií,” dodává Kovačević.

Jedním z novinářů, kteří přijali pozvání do Prahy, je i Tim Röhn. Nezávislý investigativní reportér spolupracující s řadou světových deníků povede workshop o tom, jak reportovat o tématech spojených s migrací a integrací. Kromě workshopu zaměřeného na média jsou na programu v rámci druhého dne konference ještě další dva workshopy – britský expert na diverzitu a urbanismus Phil Wood ukáže zástupcům/kyním měst i neziskových organizací, jak pozitivně využít a dobře komunikovat téma kulturní diverzity při plánování městských strategií, expertka z Reykjaviku pak účastníkům poradí, jak pracovat v kulturně rozmanitých týmech a komunikovat s lidmi s odlišnou životní zkušeností.

Konference bude probíhat v češtině a angličtině, na oba dny je zajištěné tlumočení. Na konferenci, stejně jako na tematické workshopy, je nutné se registrovat na stránkách www.konferenceintegrace.cz. Akce je realizovaná s finanční podporou hl. m. Prahy a probíhá pod záštitou Hany Třeštíkové, radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu.

Kontakt: Vanda Maufras Černohorská, konference@icpraha.com