Komunikací k integraci

mezinárodní perspektiva, lokální kontext

16

hodin

121

návštěvníků/návštěvnic konference

3

proslovy

7

zahraničních hostů/hostek

2

keynote přednášky

25m

videoprojekce

9

tuzemských hostů/hostek

1

prezentace výzkumu

3

workshopy

3

moderátorky

4

panelové diskuze

39

účastníků/účastnic workshopů

Záznam konference

Kompletní fotogalerie
foto: Marie Fišerová

Konference „Komunikací k integraci

mezinárodní perspektiva, lokální kontext“

Jak komunikovat s migranty a o migrantech? Jakou roli hraje v integračním procesu politická reprezentace? Co tradiční a #novámedia? Jak komunikují integrační témata kreativní agentury? Jaké jsou trendy v ostatních evropských městech?

O těchto a další otázkách diskutovalo ve dnech 16. – 17. září 2019 celkem 16 tuzemských i zahraničních odborníků a odbornic z měst, neziskových organizací, médií a kreativních agentur na konferenci „Komunikací k integraci: mezinárodní perspektiva, lokální kontext“. Akce se uskutečnila v Centru architektury a městského plánování (CAMP), kde jsme jen během prvního dne konference přivítali 121 návštěvníků a návštěvnic.

Konferenci uvedl Dani de Torres, ředitel španělské sítě interkulturních měst, poradce Rady Evropy v interkulturních otázkách a autor „Anti-Rumour“ strategie. Na úvodní key note navázaly formou tzv. lightning talks úspěšné zahraniční projekty, které skrze originální komunikační nástroje a strategie přispěly k inkluzivnější atmosféře ve městech a lokálních komunitách. Dopolední blok zakončil diskusní panel o roli politické reprezentace v integračním procesu. Odpolední program se zaměřil na to, jakým způsobem přispívají média – tradiční i ta nová – k (de)polarizaci společnosti. Po novinářích a novinářkách se k diskusi sešly kreativní agentury, jejichž kampaně na téma migrace a integrace rozhýbaly v posledních letech český veřejný prostor.

Druhý den konference – v úterý 17. září 2019 – proběhly tři tematické workshopy, kterých se zúčastnilo 39 zájemců a zájemkyň z veřejné správy, neziskové sektoru, médií i vysokých škol. Investigativní novinář Tim Röhn vedl workshop o tom, jak reportovat o migračních a integračních tématech. Phil Wood, britský „terapeut měst“, nastínil, jakým způsobem pozitivně využít (a dobře komunikovat) téma kulturní diverzity při plánování městských strategií. Poslední workshop vedla Joanna Marcinkowska, expertka na integraci z Oddělení lidských práv města Reykjavik, která radila, jak pracovat v kulturně rozmanitých týmech nebo jak komunikovat s lidmi s odlišnou životní zkušeností.

Tým Integračního centra Praha děkuje všem přednášejícím, diskutujícím i moderátorkám, stejně jako návštěvníkům a návštěvnicím, kteří se konference zúčastnili. Naše díky patří i realizačnímu týmu konference, dobrovolníkům a dobrovolnicím a v neposlední řadě Magistrátu hl. m. Praha za finanční podporu a záštitu celé akce.