Komunikací k integraci

mezinárodní perspektiva, lokální kontext

16 ― 17

09 / 2019

Centrum architektury a městského plánování, Praha

(CAMP)

Jak komunikovat s cizinci a o cizincích? Jakou roli hraje v integračním procesu politická reprezentace? Co tradiční a #novámedia? Jaké jsou trendy v ostatních evropských městech?

Danni de Torres

Jak komunikovat s cizinci a o cizincích?

Jakou roli hraje v integračním procesu politická reprezentace?

Co tradiční a #novámedia?

Jaké jsou trendy v ostatních evropských městech?

O těchto a další otázkách budou diskutovat zástupci a zástupkyně veřejné správy i místní samosprávy, neziskového sektoru, nových i tradičních médií a migrantských spolků.

První den konference jsou na programu přednášky, diskusní panely a večerní networking. Druhý půlden bude věnovaný tematickým workshopům.

Dani de Torres

Konferenci zahájí Dani de Torres, ředitel španělské sítě interkulturních měst, poradce Rady Evropy v interkulturních otázkách a autor „Anti-Rumour“ strategie, která v řadě evropských měst pomáhá bojovat proti xenofobním stereotypům a fámám. Na konferenci představí nejenom zmíněnou Anti-Rumour koncepci, ale pohovoří i o inovativních trendech v integračních strategiích a komunikačních kampaních. Zároveň představí úspěšné zahraniční projekty, které skrze originální komunikační nástroje a strategie přispěly k inkluzivnější atmosféře ve městech a lokálních komunitách.